fbpx

PROJEKT KOMFORT 2D

PROJEKTY KOMFORT w trakcie wizyty Projektant wykonuje pomiary oraz odbywa rozmowę z Inwestorem. W swojej pracy Projektant wykorzystuje również takie dokumenty, jak: plan zagospodarowania terenu, rzut budowlany parteru budynku oraz budowlane rysunki elewacji.

Rodzaje PROJEKTÓW KOMFORT:

PROJEKT KOMFORT 2D – 1000 zł ( z wizytą projektanta na terenie inwestycji )

Projekt nawierzchni przekazany Inwestorowi zawiera:

  • rzuty 2D inwestycji wykonane grafiką w kolorze

  • dobór i zestawienie materiałów zastosowanych w projekcie

  • zwymiarowany rzut/detale dla wykonawcy