UKŁADAMY KOSTKĘ BRUKOWĄ Więcej »

USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ Więcej »

KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO NAWIERZCHNI BRUKOWYCH Więcej »

KOSTKA BRUKOWA NAJWIĘKSZYCH PRODUCENTÓW Więcej »

 

W trosce o środowisko

Kostka o właściwościach fotokataliktycznych

W trosce o środowisko firma Gaw-Bruk do wybranych zleceń stosuje kostkę posiadającą zdolność ” oczyszczania powietrza”, kostka ta posiada również właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze. Poniżej kilka słów na temat innowacyjnej kostki.

 

Wytworzenie kostki ekologicznej jest możliwe dzięki zastosowaniu cementu TiCem®. To nowoczesne rozwiązanie materiałowe określa się mianem technologii TX Active®, a znajduje zastosowanie szczególnie w produkcji kostki brukowej wykorzystywanej do budowy nawierzchni dróg, placów parkingowych czy chodników i alei przy ciągach komunikacyjnych. Redukcja zanieczyszczeń obecnych w powietrzu i zdolność do samooczyszczania kostki brukowej z substancji organicznych wynikają z właściwości fotokatalitycznych cementu TiCem®. Badania naukowe i praktyczne realizacje zastosowane w innych europejskich krajach dowodzą, że użycie cementu TioCem® w produkcji kostki brukowej umożliwia wykonanie nawierzchni betonowej wykazującej zdolność redukcji zanieczyszczeń zawartych w powietrzu i posiadającej właściwości samooczyszcząjące. Współcześnie jednym z największych problemów ekologicznych jest zanieczyszczenie powietrza spalinami spowodowane szybko rosnącą liczbą używanych pojazdów. Intensywny ruch samochodowy zwiększa koncentrację zanieczyszczeń w powietrzu, głównie powiększając zawartość tlenków azotu NOx. Istotny jest fakt, że fotokatalizator, nanokrystaliczny dwutlenek tytanu TiO2, nie ulega zużyciu podczas zachodzących reakcji. Dlatego też proces oczyszczania powietrza jest długotrwały i stale odnawialny. Fotokatalityczne działanie cementu TioCem® wymaga obecności światła słonecznego, stąd wystarczy stosowanie tego spoiwa w powierzchniowych warstwach betonu, czyli w przypadku kostki brukowej tylko w warstwie licowej.

Właściwości użytkowe, takie jak trwałość, bezpieczeństwo, faktura, itp. ekologicznej kostki brukowej i płyt tarasowych są identyczne jak kostki i płyt z użyciem zwykłego cementu. Natomiast wygląd i estetyka związane z możliwością samoczyszczenia się wyrobów wpływają zdecydowanie pozytywnie na ogólny odbiór wizualny kostki i płyt. Wszelkie parametry wymagane normami oraz potwierdzające dodatkowe właściwości absorpcji zanieczyszczeń ze środowiska i zdolności samooczyszczania zostały  potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w specjalistycznych laboratoriach.